WALKING FOR GENNA
90 min. 2018, BELGIUM (recorded in Ethiopia)
Directed and recorded by Frédéric Furnelle, Olivier Bourguet


Two Belgian men, fascinated about the celebration of “Genna”, the Ethiopian
Christmas, take up a 23-day hike across the country’s versatile landscape to
Lalibela, the Ethiopian Jerusalem. It’s Frédéric’s first visit to Ethiopia, whereas
Olivier is on his 35th trip and counting. For Frédéric, the country’s beauty is
a revelation, whereas for Olivier it’s a confirmation of unwavering passion.
 

PALVERÄND GENNALE
Re˛issöörid Frédéric Furnelle ja Olivier Bourguet
Kaks belglast, Frédéric ja Olivier, asutavad end kahekümne kolme päevasele
palverännakule Lalibelasse, Etioopia Jeruusalemma, et koos teiste kristlastega
tähistada Gennat, Etioopia kristlaste Jõulupühi. Jalgsirännak viib mehed läbi
metsiku looduse, mille sarnast Frédéric kogeb elus esmakordselt, samas kui
Olivieri jaoks on see juba kolmekümne viies kord.