SHARDS OF LIGHT
59 min. 2018, ESTONIA (recorded in Estonia)
Directed, camera by Kullar Viimne


The light holds a special meaning for Dolores Hoffmann, a stained glass
maker who has been creating stained glass art for forty-four years. Stained
glass is an art form born with Christianity, with the churches and cathedrals.
The film follows the work process of an artist in the creation of one of the
last stained glass windows of Church of the Holy Spirit in Tallinn – from the
implementation of the project to the blessing of the final production.
It is a story about creation, hope and creator’s will.


JAGATUD VALGUS
Re˛issöör Kullar Viimne
Eestis on pikk pime aeg, mistõttu on siinsetele inimestele valgusel eriline
tähendus. Eriline tähendus on valgusel ka vitraa˛ikunstnikule Dolores
Hoffmannile, kes on nende loomisele pühendanud üle neljaküme aasta.
Vitraa˛ikunst on kunstiliik, mis on sündinud koos ristiusu kirikutekatedraalidega.
Värvilised vitraa˛aknad loovad ruumi ja välisilma vahelise
ühenduse ning häälestavad inimese Vaimule vastuvõtlikuks. See on film
loomisest, lootusest ja looja tahtest.