NATION
65 min. 2017, VENEMAA/SOOME (recorded in Russia)
Directed by Julia Mironova


A small ethnic group from the North of Udmurtia, Russia called Besermyan.
In the Soviet times the nation was officially reduced and dissolved among
Udmurts and Russians.
Folklore singer Maria Korepanova tries to preserve the remnants of the
nation’s heritage by collecting and performing Krezh, a unique way of singing.
Activist Valerian Sabrekov tries to remind the fellow tribesmen their identity.
It’s a humorous story of a non-humorous question about maintenance of a
national identity in the globalizing world.
 

RAHVAS
Re˛issöör Julia Mironova
Bessermanid on väike etniline rühm Põhja-Udmurtias. Nõukogude võimu ajal
segati neid vägisi udmurtide ja venelaste hulka. Rahvalaulik Maria Korepanova
püüab hoida oma rahva pärimust, tutvustades “krezhi”, ainulaadset
laulmisviisi. Aktivist Valerian Sabrekov ärgitab omal moel hõimukaaslastes
rahvuslust. See on humoorikas lugu kurvast reaalsusest tänapäeva maailmas,
kus väikerahvaste ellujäämine ripub alatasa juuksekarva otsas.