THE LIGHT ON MYKINES ISLAND
66 min. 1992, DENMARK (recorded on Faroe Islands)


Both historical and contemporary documentation from 1992 about the life
and nature of the sparsely populated and spellbound island of Mykines.
With outstanding footage she portrays the islander´s world, whose lives are
shaped by nature. Ecological and social factors threaten the fundamental
structure of the minute community.
 

MYKINESI SAARE VALGUS
1992. aastal filmitud ajalooline ja kaasaegne dokumentatsioon elust ning
loodusest hõredalt asustatud lummaval Mykinesi saarel. Autor portreteerib
saareelanikke, kelle elu on allutatud loodusele. Väikese kogukonna loomulikku
toimimist ähvardavad majandusikud ja sotsiaalsed asjaolud.