LEMBRI UUDU
25 min. 2017, ESTONIA (recorded in Estonia)
Directed and recorded by Eeva Mägi


Till Estonia’s re-independence in 1991, Pähkla village in Saaremaa had a
kolkhoz which provided jobs for all the villagers. Lembri Uudu also worked
in a kolkhoz as a tractor driver. After the collapse of the Soviet Union, the
kolkhoz was disbanded, most of Pähkla’s villagers lost their jobs and Uudu
died. But sometimes it happens that person’s real vital force arises after his
death. Lembri Uudu died at such a right time that he became a hero who still
gives the villagers the power to live and keeps the kolkhoz united.
 

LEMBRI UUDU
Re˛issöör Eeva Mägi
Kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni 1991. aastal tegutses Pähkla külas,
Saaremaal kolhoos, mis andis tööd pea kõikidele külaelanikele. Kolhoosis
töötas traktoristina ka Lembri Uudu. Pärast kolhoosi lagunemist kaotas
suurem osa külaelanikest oma töö ja Uudu suri. Vahel aga juhtub nii, et
inimese tegelik elujõud tuleb välja alles pärast tema surma. Lembri Uudu
suri ära nii õigel ajal, et temast sai kangelane, kes hoiab siiani külaelul hinge
sees ja kolhoosi koos.