LAND WITHIN
60 min. 2016,
FINLAND, COLOMBIA (recorded in Finland, Colombia)
Directed by Jenni Kivistö


A Finnish director finds her own national identity in the desert between
Colombia and Venezuela. There she encounters the indigenous Wayuu who
believe in dreams and in their ability to shape what is real. The director feels
a strange and beautiful kinship to the Wayuu, until the film crew receives a
death threat.
 

SISEMAA
Re˛issöör Jenni Kivistö
Soome filmitegijat tabab Kolumbia ja Venezuela vahelises kõrbes kummaline
äratundmine, kui ta kohtub iidse Wayuu hõimuga, kes usuvad unenägudesse ja
võimesse reaalsust omatahtsi muuta. Autori ja hõimuliikmete vahel tekib sügav
ja liigutav side, kuni ühel päeval saab võttemeeskond tapmisähvarduse.