KOLYA AS THE MIRROR OF THE RUSSIAN REVOLUTION
51 min. 2018, RUSSIA (recorded in Russia)
Directed, recorded and produced by Alexander Zubovlenko


Kolya plans to lead his own political party and find the love of his life, while
he is chaotically moving from one part of Moscow to the other, initiating
conversations with random passers-by. One of them will call him a ‘smeared
out contradiction’, seeing in Kolya not just a strange guy, but perhaps a
whole generation.


KOLJA KUI VENE REVOLUTSIOONI PEEGELPILT
Re˛issöör Aleksandr Zubovlenko
Kolja plaanib asutada poliitilise partei ja leida oma ellu uue armastuse, liikudes
samal ajal kaootiliselt ühest Moskva linnajaost teise ja kõnetades juhuslikke
möödujaid. Üks neist, nähes Koljas terve põlvkonna kehastust, nimetab ta
“laiali valgunud vasturääkivuseks”.