THE ISLAND
60 min. 2017, ISRAEL (filmed in Israel)
Directed, recorded and produced by Adam Weingrod


‘The Island’ is an intimate glimpse into the rich human mosaic of terminally ill
patients and their caretakers inside the St. Louis French Hospital, a historical
building situated on the tense border between East and West Jerusalem.
The grace and compassion that fill the hospital is in strong dissonance
between Jerusalem’s streets with their ever-present possibility of erupting
into violence.
 

SAAR
Re˛issöör Adam Weingrod
“Saar” on intiimne sissevaade pöördumatult haigete patsientide hingeellu,
kelle viimsed päevad mööduvad Ida- ja Lääne-Jeruusalemma piirimail asuvas
haiglas. Inimtüüpide kaleidoskoop ja haiglas valitsev kaastunne ning hoolitsus
on suureks kontrastiks vägivallale, mis ümberkaudsetel tänavatel iga hetk
valla ähvardab pääseda.