FLYING MONKS TEMPLE
55 min. 2017, LATVIA (recorded in Latvia, China)
Directed by ˇanete Skarule


A dreamer by nature, Quanqi Zhu decides to set up a unique installation at the
hillside of Sacred Songshan mountain in China. Despite the language barrier,
his best companion is a Latvian architect Austris Mailitis. As the building of
the object begins, the creators themselves have to levitate between cultural
differences, conventions and personal ambitions.
 

LENDAVATE MUNKADE PÜHAKODA
Re˛issöör ˇanete Skarule
Hiina ärimees Quanqi Zhu otsustab Püha Songshani mäe jalamile püstitada
pühakoja. Hoolimata keelebarjäärist kujuneb mehe lähimaks mõttekaaslaseks
Läti arhitekt Austris Mailitis. Templi kerkides tuleb selle loojatel leviteerida
kultuuriliste erinevuste, vastandlike tõekspidamiste ja isiklike ambitsioonide
vahel.