WRITING A LIFE

Directed by Reeli Reinaus, 13 min.


How is it to live in the countryside where water is to be brought from the city, your closest friend is a sheep and all you desire is to be a full-time poet? The answer is known only to Võike Kulmus who lives in a small house in South-Estonia whose day is spent largely on everyday tasks. Observational documentary reflects the eternal conflict of art and everyday life.KIRJUTADES ELU

Autor Reeli Reinaus

Kuidas on elada maal, kus vesi tuleb tuua linnast, su lähim sõber on lammas ja sa soovid olla vaid täiskohaga luuletaja? Vastust teab vaid Võike Kulmus, kes elab väikses majas Lõuna-Eestis ja kelle päev kulub suuremalt jaolt igapäevastele töödele. Jälgiv dokk peegeldab kunsti ja igapäevaelu igavest konflikti.