THE PATIENT ART OF UNEARTHING

Directed by Alli Baltodano, 13 min.

 

Maria is an art therapist. She uses visual and plastic arts to create a safe and intimate space with her patients, so that they can feel free to express themselves in their own terms. This film is about Maria, about the sensorial connection that art enables between her and her patients, and about the delicate balance between holding space for others and holding space for herself.

 

VABAKSSAAMISE KUNST

Autor Alli Baltodano

Maria on kunstiterepeut. Ta kasutab kujutavat ja plastikkunsti, et luua turvaline intiimne õhkkond oma patsientidega, et nad võiksid end vabalt väljendada. Film jutustab Mariast, kunsti läbi tekkivast tunnetuslikust seosest tema ja patsientide vahel ning peenest mõõdutundest, mis peab jätma ruumi nii teistele kui ka endale.