SMALL PEOPLE, BIG TREES

45 min. 2016, RUSSIA (recorded in Central African Republic)

Directed by Vadim Vitovtsev

Central African Republic. Here, in the shade of sub-panel rainforests lives a tribe of the shortest people on Earth — the Baka pygmies. As it was hundreds years ago they hunt for meat and gather gifts of big trees. They pray to sprits and teach children to respect the forest, to take from it only what is of great need. Little by little their traditional life is changing under the pressure of rules of the Big World.

VÄIKESED INIMESED, SUURED PUUD

Režissöör Vadim Vitovtsev

Kesk-Aafrika Vabariigis elab Maakera kõige väiksemat kasvu rahvas – Baka pügmeed. Aastasadu on nad küttinud loomi ja korjanud vilju suurtelt puudelt. Nad palvetasid hingede poole ja õpetasid lapsi metsa austama, pidasid õigeks võtta loodusest ainult niipalju, kui ellujäämiseks ise vajasid. Nüüd on Suur Maailm ka siia jõudnud ja pügmeed taganevad esivanemate tõekspidamistest.

Shot