LITTLE RESISTANCE

Directed by Ruta Pakalne, 14 min.

Movement classes are part of Ruila Põhikool curriculum, with a goal to develop body awareness and togetherness that is explored by the students. The focus of the film is to open up the necessity of having movement classes in daily life for kids. In this case kids that are given the approach that is quite alternative and gives them freedom, but they are still part of an alternative system that they try to join or not. Even if it is good for them, there is still someone who does not want to be subordinated to the practise.

VÄHENE VASTUPANU

Autor Ruta Pakalne

Liikumistunnid on Ruila põhikooli tunniplaani üks osa eesmärgiga arendada keha teadlikkust ja koosolemist, mida õpilased uurivad. Filmi fookuses on vajadus igapäevaste liikumistundide järele. See lähenemine on üsnagi alternatiivne andes neile vabaduse, kuid hoolimata ühinemissoovist või mitte kuuluvad nad alternatiivsüsteemi. Isegi kui see on neile hea, leidub ikka keegi, kes ei taha lasta end selle praktiseerimisele allutada.