EDUCATION

20 min. 2016, POLAND (recorded in Poland)

Directed by Emi Buchwald


In one elementary school children are told to learn Julian Tuwim’s poem “Science” by heart as homework. The poetic phrase is sometimes incomprehensible, some words require explanation, but parents come to their aid. Unfortunately, not all metaphors can be explained in an unambiguous way and poetry clashes with the prose of life, in particular when a football match of Legia Warszawa is broadcast on television.ÕPETAMINE

Režisöör Emi Buchwald

Ühes algkoolis peavad lapsed koduse ülesandena õppima pähe Julian Tuwim’i luuletuse «Teadus». Luuletekst jääb kohati arusaamatuks, mõned sõnad vajavad selgitust, kuid vanemad tulevad appi. Kahjuks ei ole kõiki metafoore võimalik selgitada ühemõtteliselt ja poeesia põrkub proosalise eluga, eriti jalgpallimatši ülekande ajal.