ÜKSI OLEME PUUD, KOOS AGA METS

Eesti loomerahva pleenum
2. aprillil 2017 Pärnus

www.mona.ee

 

 

 
 

 


Aprillipleenumi ülevaatlikud tekstid:

Kertu Saksa märkmed Aprillipleenumi 2017 kõnesid kuulates.
(kõned kokkuvõtvalt ja kronoloogilises järjekorras)

Loomerahva pleenum.
Tõnu Viik: kultuur ei tohi toota piiratud teadvust (ERR)

Kunstnik Enn Põldroos:
1988. aasta aprillipleenumist saab praeguseks üle võtta vaid hoiakud

 

Aprillipleenumi ettekanded:

Urmas Paet „Euroopa edasiste valikute mõjust Eestile“

Katrin Koov „Kui avatud on Eesti avalik ruum?“

Mati Hint „Kuhu kadus solidaarsus Eestist?“

Ott Raidmets „Mina olen feminist“

Siiri Sisask „Ava aken põhja poole“

Toomas Kiho „Eesti lõpetamine“ 

Andres Tarand „Rooma klubi pealiku mõtteid üleilmsetest looduprobleemidest Eesti tulevikku silmas pidades“ 

Birgit Landberg „Suguvõsa – kuidas edasi?“

Valdur Mikita „Elutundest“ 

Arvo Valton „Igal mehel oma ajalugu“ 

Ignar Fjuk „Jääge oma liistude juurde!“

Tõnu Viik „Kultuurist põhiseaduse mõttes“ 

Egge Kulbok-Lattik „Mis on eliidi vastutus?“

Tarmo Soomere „Teaduse sõltumatus kui helge minevik“ 

Marju Lauristin „Kas eestikeelne teadus on rahvuskultuuri osa?“

Madis Somelar „Kas Eesti haridus on ikka kestlik XXI sajandil?“

Marju Lepajõe „Milleks meile emakeelne kõrgharidus?“ 

Jaan Elken „Kunstimuuseum kui maamärk“ 

Krista Aru „Kes loob ja hoiab kahekõnet?" 

Anu Raud „Millal saame loovaks rahvaks?“ 

Indrek Tarand „Igas töös peitub alati üks suhkrutükk“ 

Helle Tiikmaa „Ajakirjandus ja meedia - elu peeglis ja kõverpeeglis“ 

Maarja Lõhmus „Avalíkkuse silmakirjalikkus“ 

Andrus Kallastu „Kuidas loojana Pärnus ellu jääda?“

Pille Lill „Aeg valida Eesti Kultuuriparlament“